Prefects

Senior Prefect – Devsith Fernando

Deputy Senior Prefects – Daiyan Sabar

                                         Amri Faleel

                                         Chrishan Denzil

Prefects –

 Abishek Soundaraj

Arshad Hanan

Chamal Namesh

Churadh de Silva

Dhushiharan Sivanathan

Enosh Mendis

Hilur Gazzali

Jason Fernando

Joel Raj

Kailash Rajkumar

Krishorkanth Preamnath

Pasindu Anuranga

Pasindu Ranasinghe

Pasan Ronaka

Ravin Lasith

Sam Harry Daniel

Seshan Jayawardena

Shihab Yakoob

Sidath De Moore

Sriharan Saravanan

Suaad Suhail

Thisuraka Akmeemana

Umair Abdullah

Uvindu Mendis

Zaeem Al Careem

Zain Dole

 

Sub Prefects

 

Aaron Gunawardena

Abishek Alahakoon

Abishake Nishanthan

Anuk Fernando

Asel Gunasekara

Avishka Ashen

Devin Bimsara

Dexter Gunathilake

Divanjana Rathnadurai

Dhiyan Wijayathilake

Eshan Soloman

Imesh Abeygunawardena

Jayprajan Jayarathne

Jenosha Mendis

Joshua Amerasinghe

Leemon Augustin

Mahira Dissanayake

Manupa Rogers

Mark Nicholas

Minuk Koralage

Nigel Naguleshwaran

Safraz Nazar

Sanura Amarasinghe

Saravanan Sivakathiravel

Sasanjana Fernando

Shalom Manupriya

Shavinda Perera

Shenal Dangalla

Shevon Fernando

Suharsha Fernando

Trevin Amath

Viren Fonseka